Overenie adresy

Pred pridaním inzerátu je potrebné overenie emailovej adresy